ยูโร 4 / ยูโร 5

เครื่องช่วยบำบัดรุ่นใหม่

ยานยนต์ทั้งหมดต้องขึ้นทะเบียนการใช้เครื่องยนต์ยูโร 4 ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2006 และจะเปลี่ยนเป็นยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2009

สิ่งที่ต้องพึ่งปฏิบัติใหม่ของยูโร สำหรับการลดมลภาวะไอเสียกำหนดให้มีสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ทุกราย ข้อแตกต่างของการควบคุมการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ยูโร 3 และ ยูโร 4 ต้องพิจรณา การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จะถูกขจัดจาก 5 กรัม เป็น 3 กรัม/กิโลวัตถ์ ซึ่งเท่ากับลดลงไป 30% การปล่อยเขม่า(PM) ต้องลดลงจาก 0.1 กรัม เป็น 0.02 กรัม/กิโลวัตถ์ ซึ่งการลดลงต้องไม่น้อยกว่า 80%

การสนับสนุนจากรัฐบาล
หลาย ๆ ประเทศในสหภาพยุโรป ได้รับการสนับสนุนทางด้านความก้าวหน้าที่จะใช้เครื่องยนต์ ยูโร 4 และ ยูโร 5 แล้ว เช่น การลดภาษีบนท้องถนน (จาก 12 เซน เป็น 10 เซน ต่อ กิโลเมตร ในเยอรมันนี) หรือ สนับสนุนอัตราค่าเสื่อมของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานยนต์ (สำหรับในประเทศ เนเธอร์แลนด์) การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการในระยะสั้นในประเทศอื่น ๆ ในแถบยุโรป เช่นกัน โปรดติดต่อกระทรวงแรงงานในประเทศของท่านเพื่อขอรายละเอียด ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับข้อมูลยูโร 4 ยูโร 5 ได้จากวอลโว่ทรัคได้เช่นกัน

ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
ต้องยกความดีให้กับระบบการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพในเครื่องยนต์ ยูโร 4 และ ยูโร 5 ของวอลโว่ ซึ่งเทโนโลยีที่สามารถมั่นใจในการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการแข่งขัน ทั้งยังได้รับผลประโยนช์ในด้านการเงินและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่ากระบวนการลดกาซไอเสียต้องใส่สารละลายที่มีชื่อว่า AdBlue กับราคาของ AdBlue ที่มีผลต่อต้นทุนจะยังไม่เพิ่มขึ้นในวันนื้สำหรับเฉพาะ เครื่อง ยูโร 3