Volvo FE Hybrid

Løbende reducering af emissioner

I de sidste 20 år er det lykkedes Volvo Trucks at reducere kvælstofilte- og partikelemissionerne fra nye lastvogne med henholdsvis 75 % og 85 %. Men vi er ikke færdige endnu! Volvo FE Hybrid er vores første parallelhybrid. I eldrift har lastvognen overhovedet ingen emission. Og selv når man tager brugen af dieselmotoren med i beregningen, kan CO2-emissionerne stadig reduceres med op til 30 %.


CO2-neutrale transporter

CO2-neutrale transporter

Dieselmotoren i Volvo FE Hybrid har potentialet til at køre på vedvarende biobrændstof. Det gør transportarbejde fuldstændigt CO2-neutralt og baner vej for bæredygtige transporter.

Lyden af stilhed

Lyden af stilhed

Støjniveauet ved en Volvo FE Hybrids acceleration og tomgang reduceres med op til 50 %. I eldrift er Volvo FE Hybrid næsten helt støjfri. Det gør lastvognen perfekt til renovationskørsel og andre former for bykørsel, hvor det er vigtigt at forstyrre så lidt som muligt.

Emissionsbeskyttet

Emissionsbeskyttet

Emissionsstandarderne for lastvogne angiver de acceptable grænser for udstødningsemissioner for nye lastvogne, der sælges i EU's medlemslande. Standarden Euro 5 betyder, at en lastvogns dieselmotor maksimalt må udlede 2,0 g kvælstofilte (NOX) pr. kWh og 0,02 g partikler (PM) pr. kWh. Den 7-liters dieselmotor i Volvo FE Hybrid overholder disse standarder.