diesel particle filter

Nieuwe retrofit dieselroetfilter

De retrofit roetfilter is een flexibele oplossing voor als u in milieuzones wilt rijden met een truck die beschikt over een Euro 2- of Euro 3-motor.

Steeds meer Nederlandse en Europese steden introduceren zogenaamde milieuzones waar alleen trucks en bussen worden toegelaten die aan strenge milieueisen voldoen. Voertuigen met Euro 4- en Euro 5-motoren voldoen automatisch aan deze eisen. Voertuigen met Euro 2- en Euro 3-motoren echter niet.
 
Installeer daarom een retrofit roetfilter die achteraf kan worden ingebouwd bij trucks met Euro 2- en Euro 3-motoren, waardoor ook deze trucks binnen de milieuzones mogen rijden.
 
De roetfilter zorgt voor een forse reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals koolmonoxide, koolwaterstof en roetdeeltjes.

Download hier de roetfilterfolder (pdf 350 KB)

.

De roetfilter bestaat uit een katalysator in de demper met een nieuwe coating voor een betere duurzaamheid en efficiency. Bovendien is een bewakingssysteem voor de uitlaatgastegendruk ingebouwd die de status van de filter aangeeft.

  • Maakt rijden binnen milieuzones mogelijk
    Een gesloten filter reduceert de uitstoot van schadelijke deeltjes met >90% 
  • Het motorvermogen blijft behouden
  • Eenvoudig onderhoud voor een langere beschikbaarheid;
    - Het bewakingssysteem voor de uitlaatgastegendruk signaleert wanneer onderhoud noodzakelijk is
    - Milieuvriendelijke filterreiniging
  • In Nederland voldoet de filter ook aan de eisen, die door de ARBO-wetgeving wordt gesteld aan het rijden in omsloten ruimten.

Neem voor meer informatie over de voordelen van de nieuwe dieselroetfilter of voor inbouw van het filter contact op met uw dealer