jobb innen bilfag

Jobb innen bilfag

Bilimportørenes Landsforening samarbeider med Norges Bilbransjeforbund og de 34 opplæringskontorene i bilfag om rekruttering til bransjen. Vi trenger flere kompetente ungdommer i bransjen, særlig innen bilfagene.

Som ett av flere elementer i rekrutteringsarbeid har vi nettopp laget nye rekrutteringsfilmer.


Lær mer om bilfaget for tyngre kjøretøy: 

http://www.bilfag.no/bilfaget-tunge-kjoretoy/