Volvo-mekaniker sjekker akselavstander. Foto.

Eksamensoppgave

Hvert år skrives et stort antall eksamensoppgaver innen Volvokonsernet.

At studenter skriver avhandlinger med oss, er både verdifult for dem og for oss. Begge parter vil kunne få ny innsikt. Nye tilnærminger, analyser og evalueringer av arbeidsprosesser kan hjelpe til med å utvikle vårt selskap.
For mange studenter er eksamensoppgaver første kontakt med arbeidslivet, og derfor er det viktig at den blir noe positivt.

Benytt anledningen til å komme med egne ideer om eksamensoppgave og og søk etter eksisterende stillinger på Job postings.