Amperemeter

En programvarefunksjon som overvåker batteriladning, strøm og forbruk, og hindrer risikoen for uforutsett driftsstans.

Viktig informasjon, særlig om vinteren eller hvis lastebilen er utstyrt med et stort antall ekstra strømforbrukere.