Volvo FE Hybrid

Skapt for gjenvinning

Omtrent en tredjedel av materialet som ble brukt til å produsere Volvo FE Hybrid, kommer fra gjenvunnet materiale. Når lastebilen så har nådd slutten av levetiden, tar vi oss av delene for deg. 90 % av Volvo FE Hybrid kan gjenvinnes, og alle plastkomponenter som veier mer enn 50 gram, er merket slik at de lett kan identifiseres. Hybridbatteriene tas i retur og gjenbrukes eller gjenvinnes.


Grønt uansett farge

Grønt uansett farge

Både den innvendige og utvendige lakkeringen på Volvo FE Hybrid, inkludert på rammen, er 100 % løsningsmiddelfri. Volvo Trucks har gjort det til sin politikk å bruke vannbaserte farger og pulverlakk i stedet for mer giftige alternativer med løsemidler.

Mer gjenvinning over hele verden

Mer gjenvinning over hele verden

Volvo Trucks har laget dokumentet Forhandlerstandard (Dealer Operator Standard, DOS) for å forbedre den globale avfallshåndteringen. DOS inneholder retningslinjer knyttet til avfallshåndtering for Volvo Trucks' 660 forhandlere og 1550 verksteder over hele verden. I tillegg har vi aktive programmer hos forhandlerne verden rundt for å forbedre det generelle miljøarbeidet og tilpasse oss regelverket og forskriftene i hvert enkelt land.