En mer subtil tilstedeværelse
En mer subtil tilstedeværelse

Det ligger i jobbens natur at en lastebil for bydistribusjon og krafttransport som den nye Volvo FE, må gli inn i større befolkningssentra. For å sikre at den oppnår dette med minst mulig miljøpåvirkning, spiller teknologisk utvikling, support og bedriftsansvar alle en rolle.

Demografiske trender viser at flere bor i byer eller byområder enn tidligere. Dette fører igjen til at behovet for varer som skal leveres i disse områdene fortsetter å øke og distribusjonslastebiler påvirker oss alle hver dag. Dette har vi tatt med i planleggingen, så Volvo Trucks har en proaktiv og bred tilnærming til miljøansvaret.

Få mer fra mindre

Vår forpliktelse om å redusere miljøpåvirkningen fra lastebiler og drift er langvarig. I løpet av de siste 20 årene har luftforurensende utslipp fra Volvo-lastebiler blitt redusert med mer enn 90 %. I løpet av samme periode ble gjennomsnittlig drivstoff 90 % forbruk redusert med 20 %. Men i stedet for å fremkalle selvtilfredshet inspirerer disse tallene oss til å søke nye løsninger. Drivlinjer med hybridteknologi og metandiesel videreutvikles og den nye Volvo FE har SCR-eksosanlegg. Lastebilen har også et motorprogram som oppfyller alle Euro 6-krav uten merforbruk av drivstoff, og med reduserte krav til serviceintervaller.


Små skritt, store endringer

Vi designer og bygger optimaliserte lastebiler som den nye Volvo FE, men vi innser at hvordan de kjøres og vedlikeholdes kan ha en like stor påvirkning. Vi tilbyr for eksempel Fuel Advice og sjåføropplæringsprogrammer samt andre viktige tjenester som flåtestyringssystemet Dynafleet, den verdenskjente I-Shift-girkassen og oppgavefokuserte programvareoppgraderinger. Samlet bidrar disse tiltakene til at vi kan få maksimalt ut av hver dråpe drivstoff med minst mulig miljøpåvirkning.

Ansvaret starter hjemme

Det er ikke bare selve lastebilene som definerer miljøytelsen vår. Hvordan vi bygger lastebilene og hvilke prosesser vi velger å bruke, spiller også en stor rolle. Mellom 2003 og 2008 reduserte vi energiforbruket per produsert lastebil med en tredjedel, og i 2008 åpnet vi verdens første karbonnøytrale fabrikk i Gent, som er produksjonsanlegget for den nye Volvo FE. Vi er også stolte over å ha verdens første klimanøytrale forhandler i Verona, Italia.

Beregn lastebilens miljøpåvirkning

10
Miljø