Automatisk opbremsning

Volvo Trucks Danmark har som den første på markedet valgt at standardmontere et system (ACB), der advarer mod kollision og automatisk nødbremser lastbilen, hvis chaufføren ikke reagerer. Systemet kombinerer advarselslys og -lyd med markedets mest sikre identifikation af en fremadrettet fare i trafikken. Det anvender såvel radarteknologi som kameraidentifikation, og den dobbelte identifikation opererer med langt færre fejlalarmer end hidtil kendte systemer.

Flere chancer, før der bremses

I praksis fungerer systemet på den måde, at er der fare for en ulykke bliver chaufføren advaret med et rødt advarselslys på forruden. Hvis chaufføren ikke reagerer på advarselssignalet, begynder lyset at blinke, og der høres et kraftigt advarselssignal. For at finde ud af om chaufføren er opmærksom på risikoen for en ulykke, indsamler systemet oplysninger om rattets og pedalernes bevægelser. Hvis for eksempel chaufføren reagerer ved at dreje på rattet, så faren kan undgås, konkluderer systemet, at chaufføren har kontrol over situationen, og der foretages ikke en automatisk nødbremsning. Hvis ikke, så sørger systemet for at bringe lastvognen til standsning inden påkørsel eller reducere hastigheden så meget, at ulykkens omfang kan reduceres væsentligt.

Volvo ACB ser med to ”øjne”

Som den eneste lastvognsproducent på markedet kombinerer Volvo Trucks både funktionen fra en radar og et kamera. Så snart man kører over 15 km/t, så identificerer radaren det forankørende objekt og beregner afstand og hastighed. Kameraet identificerer et billede med en skarp afgrænsning og den præcise position på den forankørende. Det giver en øget præcision i vurderingen af situationen i form af en mere sikker og hurtig konstatering af stationære objekter og en mere præcis afklaring af trafiksituationerne – specielt ved køretøjer i parallelle vognbaner i et kurveforløb. Det giver dermed langt færre falske alarmer. Derudover reducerer dobbeltløsningen risikoen for falske alarmer, når lastvognen nærmer sig broer, bropiller, trafikheller og master for enden af T-kryds.