Transport en Wetgeving


Transport en Wetgeving

Transport en Wetgeving


Meer inzicht en beter begrip

De cursus geeft de chauffeurs een beter begrip van de transportbranche en van de rol van de beroepschauffeur. Uw chauffeurs krijgen tevens inzicht in wetgeving, zoals rij- en rusttijden en hoe deze effectief kunnen worden toegepast. Alles bij elkaar leren ze in deze cursus meer over hoe ze een positieve invloed kunnen hebben op de omzet van het bedrijf waarvoor ze werken.

Inhoud

• Inzicht krijgen in de rol van een beroepschauffeur
• Trends in de transportindustrie
• Het werk organiseren
• Transportefficiency
• Werktijd en tachograaf

 

Voordelen

  • Beter begrip van de transportindustrie
  • Voldoen aan huidige en toekomstige chauffeursvoorschriften
  • Betere werkomgeving met minder stress
  • Inzicht in manieren om de resultaten van het bedrijf te verbeteren
  • Verhoogde productiviteit