SCR: technologie

SCR-technologie

Voldoen aan de vereisten
Bij Volvo Trucks geloven we dat de SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) een goed alternatief is om te voldoen aan de Euro 4-emissiewetgeving. SCR is een beproefde en betrouwbare technologie zonder beperkingen in vermogen. SCR staat ook voor de zuinigste technische oplossing voor Euro 4 en 5.

Het voordeel van de SCR-methode is dat deze geschikt is voor zowel Euro 4 als Euro 5. Bij de Euro 5-motor wordt gewoonweg meer AdBlue ingespoten om het stikstofoxidegehalte verder te verlagen. Bij Euro 4 is de hoeveelheid additief ongeveer 3-4% van de dieselhoeveelheid, terwijl dit bij Euro 5 ongeveer 5-7% bedraagt.