Produksjon og drift

Miljøarbeidet vårt er ikke begrenset til lastebilene. Produksjonen er en like viktig del av et bærekraftig selskap. Det overordnede målet er å skape en produksjonsprosess som er bærekraftig i hele virksomhetskjeden – fra våre fabrikker til forhandlerne. Gjennom årenes løp har vi suksessfullt stått i spissen for utviklingen på flere områder innen kjøretøyproduksjon.

Hele bildet
Som en del av denne miljøtilnærmingen har vi fokusert på å sikre at produksjonsmetodene, fabrikkene og transport til og fra anleggene stadig reduserer miljøpåvirkningen.

Vi var det første selskapet som bygget en CO2-nøytral fabrikk. Førerhusfabrikken i Umeå har det laveste utslippsnivået av løsemidler i bransjen, og vi jobber også med å etablere flere CO2-nøytrale forhandlere. I løpet av de nærmeste årene skal vi utvide dette arbeidet globalt, slik at det omfatter så mye av produksjonen vår som mulig.