Energieffektivitet

I dag er dieselmotoren den totalt dominerende kraftkilden for tunge kommersielle kjøretøy. Hovedgrunnen til at denne teknologien brukes, er at forbrenning under høyt trykk og ved høye temperaturer gir uovertruffen effektivitet.
Den maksimale effektivitetsgraden for en moderne dieselmotor – med andre ord hvor godt den omdanner drivstoffets energiinnhold til nyttig arbeid – er cirka 45 prosent, og dette kan fortsatt forbedres. Hvis vi sammenligner dette med drivstofforbruket i 1970, ser vi at forbruket har blitt redusert med cirka 40 %. Volvo Trucks er imidlertid ikke fornøyd med dette, og vi fortsetter å jobbe for å forbedre effektiviteten med 1 % hvert år.