Hybrider

Volvo Trucks har mer enn 20 års erfaring med hybridteknologi. Den første hybridløsningen for tunge kjøretøyer ble presentert så langt tilbake som i 1985. Siden den gang har Volvo ledet utviklingen, og det finnes mange Volvo FE Hybrider i Europa. Kjøretøyene har vist seg å kunne spare opptil 20 % drivstoff sammenliknet med en diesellastebil i distribusjonssegmentet. Det er spesielt bykjøring hvor hybrider virkelig kommer til nytte. Når el-motoren brukes er lastebilen utslippsfri og svært stillegående. Det er i dag, etter Euro 6-kravene, ingen andre kommersielle hybrid-tilbud. På lang sikt vil imidlertid teknologien få en bredere anvendelse, for eksempel langdistansetransporter.
Illustrasjon: Energi effektivitet
Dieselmotoren som for øyeblikket brukes i hybriden, kan også kjøres på fornybart biodrivstoff. Dette gjør at transportarbeidet blir fullstendig CO2-nøytralt, og legger grunnlaget for bærekraftig transport.