Er du klar for å se hvor langt ditt talent når?

Lederutvikling

Leader Sourcing and Development er laget for å kunne identifisere, evaluere og utvikle ferdigheter på en systematisk og transparent måte hos Volvo.

Dette fordi vi stadig skal ha en levende og utviklende aktiviteter der våre ansatte føler de har kompetente ledere.

Gjennom opplæring og utvikling har vi opprettet en måte for de som er motivert til å bli den neste lederen.