Er du klar for å se hvor langt ditt talent kan ta deg?

Individuell utvikling

Volvo oppfordrer til individuell utvikling hos sine ansatte. Vi engasjerer oss i medarbeiders utviklingsplaner for å bidra til personlig vekst på arbeidsplassen.  

For at alle skal utvikles utifra sine forutsetninger, jobbes det også med en individuell utviklingsplan.

Medarbeidersamtaler med nærmeste overordrende holdes hvert år. Her tar vi hensyn til den ansattes personlige interesser knyttet til selskapets forretningsmål og arbeider med en utviklingsplan som er skreddersydd for hver enkelt.

Er du klar for å se hvor langt ditt talent når?