Hos Volvo har du gode utviklingsmuligheter

Gode utviklingsmuligheter

For oss i Volvo er det viktig at vi har folk med riktig kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og erfaring som grunnlag for vår brede kompetanse. 

Volvo Trucks i Norge mener at det å gi ansatte medvirkende ansvar for håndtering av deres egen utvikling og karriere er viktig for individets personlige mestringsfølelse. Vi er overbevist om at hvert enkelt individ har anlegg og vilje til å forbedre Volvos operasjoner, og samtidig et ønske om profesjonell utvikling.

Dette utnytter vi gjennom vår Competence Mangement Process, som er koblet til lederutvikling, så vel som individuell utvikling av alle våre medarbeidere.

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av dine kompetanseutvikling gjennom for eksempel:
  • nye arbeidsoppgaver, dvs læring i arbeidet
  • videreutdanning
  • prosjektarbeider eller nettverk
  • praksis i eller utenfor bedriften
  • konferanser, seminarer og studiebesøk
Hvor langt du ønsker å strekke deg, er opp til deg selv!