Safe driving

Sikker kjøring

I mange tiår har Volvo jobbet med sikkerhetsspørsmål. Vi tar nytte av vår samlede kunnskap på feltet da vi skapte kurset for sikker kjøring. Programmet gir økt kunnskap om årsakene til trafikkulykker.

Kurset består av en teoretisk del av sikker kjøring. Det kan kombineres med praktiske øvelser i den type kjøring som er vanlig for dine transportoppdrag, eksempelvis kjøring i vanskelige forhold. Kurset drøfter også hvordan bilens sikkerhetsutstyr bør brukes på en optimal måte.
Fordeler

  • Økt risiko bevissthet
  • Redusert risiko for trafikkulykker og veitrafikk skader
  • Redusert risiko for skade på gods og eiendom
  • Økt kunnskap om håndtering av last, lasting og lossing
  • Økt sikkerhet for deg som sjåfør og medtrafikanter