Fortell meg mer om sjåførrapportene som er tilgjengelig fra lastebilen.Når sjåførkortet settes inn, kan sjåføren gå inn på sjåførloggen i mobilenheten. I denne loggen kan sjåføren se samlet tid for fire ulike aktiviteter; kjøring, arbeid, hvile og venting.