Kalibrering av tankmåler

Instrument til justering av nivågiveren når lastebilen er utstyrt med større drivstofftank. Sørger for at tankmåleren alltid viser riktig volum.