Introduksjon til Volvo FMX: Sikkerhet 1

Volvo FMX

Volvo FMX er et sant beist, konstruert og bygget for de tøffeste forholdene lastebiler kan stilles overfor. Og litt til.
 
Total kjøretøyvekt
Opptil 100 tonn

Motorer
D11C: 330, 370, 410, 450 hk
D13C: 380, 420, 460, 500 hk
 
Førerhus
Kort førerhus, langt førerhus, Globetrotter, mannskapsførerhus

Kompromissløs sikkerhet

"Sikkerhet er og må være grunnprinsippet i all produktutvikling," sa grunnleggerne av Volvo for mange tiår siden. Vi har fulgt dette prinsippet i alle år siden, og Volvo FMX er ikke noe unntak.

Alle førerhusene våre oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder, inkludert de svenske sikkerhetskravene, som er de strengeste i verden. Førermiljøet, både på innsiden og utsiden av førerhuset, er slik at sjåføren kan utføre arbeidet på en trygg måte uten risiko for verken seg selv eller andre.

Skapt for å vare
Sikkerhet og kvalitet går ofte hånd i hånd. Hvis en viktig del blir utslitt, kan det få alvorlige konsekvenser. Derfor er alle komponentene i lastebilen utformet for å tåle hard bruk og store påkjenninger over lang tid. Dette medfører også at risikoen for havari eller uventet driftsstans reduseres betraktelig.