Kjør trygt

Skikkelig smarte sikkerhetsfunksjoner gir mange fordeler. De er rettet mot og minimerer spesifikke risikoer. De støtter sjåføren under utføring av spesialiserte oppgaver. De gir til og med kostnadseffektive fordeler.

Nye Volvo FL bygger på dokumentert gode resultater med hensyn til nyskapende sikkerhet oppnådd gjennom nye, kraftige funksjoner. Lastebilen er nå utstyrt med ESP (Electronic Stability Program), et elektronisk stabiliseringsprogram som gir bedre kjøreegenskaper og økt sikkerhet gjennom bedre retnings- og rullestabilitet.

Det anerkjente, trygge Volvoførerhuset utgjør et beskyttende skall av høyeste standard.
Volvo sikkerhetsførerhus

Bli sett og vær trygg

I tillegg til de dokumenterte fordelene ved ESP omfatter annet forebyggende sikkerhetsutstyr på nye Volvo FL smart utformede speil som minimerer blindsonene og nye LED-kjørelys foran. Begge disse funksjonene optimaliserer sikten – både fra et se- og et bli-sett-perspektiv. Gode nyheter for sjåføren, syklister og fotgjengere i byen.

Ny setedesign

Inne i selve førerhuset kan sjåføren se på seg selv som midtpunktet i en sone som er en av de sikreste en lastebilsjåfør kan ha. Vårt anerkjente, trygge Volvoø-førerhus er supplert med et nytt sete som gir mindre deformering og et bedre bevegelsesmønster fremover dersom det skulle skje et sammenstøt.

Omgi deg med forebyggende og beskyttende sikkerhetsfunksjoner i verdensklasse

En kommersiell fordel

Den fysiske sikkerheten til sjåfører, andre trafikanter og fotgjengere er selvsagt helt avgjørende. Men vi vet også at vi kan bidra mye til lastebilens driftstid og de totale eierkostnadene ved å unngå små ulykker og redusere behovet for tidkrevende reparasjoner. Når det gjelder sikkerhet, er oppdraget vårt klart – hvorfor ikke klatre om bord og oppleve det selv?

9
Sikkerhet