ประกาศความเป็นส่วนตัวและประกาศด้านกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

AB Volvo (publ) และ Volvo Truck Corporation ขอขอบคุณที่คุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ http://www.volvotrucks.com/

ประกาศความเป็นส่วนตัวและประกาศด้านกฎหมายนี้เป็นประกาศทั่วไปสำหรับเว็บไซต์ Volvo Group แต่อาจมีข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมบนบางเว็บไซต์ของบริษัท Volvo Group อื่น หรือบนเว็บไซต์ของ Volvo Group ที่มีฟังก์ชันพิเศษ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ใน Volvo Truck Corporation เราตั้งใจให้คุณสามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับเราแล้ว เราให้ความสำคัญกับการที่คุณได้รู้สึกสะดวกสบายในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนตัวจากคุณ ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณอาจให้เรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่อีเมลของคุณ) จะถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์ต่อไปนี้:

ถ้าคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับข้อมูลจากเรา (เช่น โบรชัวร์แคตตาล็อก) เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถทำตามคำขอข้อมูลของคุณได้ หากคุณตรวจสอบหรือดาวน์โหลดข้อมูล เราจะติดตามการเยี่ยมชมนั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ และเพื่อให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนของเว็บไซต์ที่มีการแวะชมบ่อยจากการใช้คุกกี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรือเก็บไว้เกี่ยวกับคุณภายใน Volvo Truck Corporation

เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ซึ่งไม่ได้เป็นของ Volvo Truck Corporation Volvo Truck Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

คุณสามารถติดต่อ Volvo Truck Corporation ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล) รายละเอียดติดต่อของ Volvo Truck Corporation จะแสดงอยู่ที่ส่วนท้ายของหน้านี้ ในกรณีที่มีข้อมูลใดๆ ไม่ถูกต้อง คุณก็มีสิทธิแก้ไขได้ นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ (โดยแสดงความต้องการเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อด้วยตัวเอง ซึ่งทำได้ปีละครั้งตามเวลาปฏิทิน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) เพื่อได้รับข้อมูลจากเรา เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะประมวลผลเกี่ยวข้องกับคุณและเหตุผล

คุกกี้

มีการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของ Volvo Trucks Corporation คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีข้อความข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ จุดประสงค์ของเราในการใช้คุกกี้คือ เพื่อปรับปรุงการใช้งานของไซต์ให้คุณในฐานะผู้เยี่ยมชม

มีการใช้คุกกี้สามประเภทในเว็บไซต์ Volvo Truck Corporation ซึ่งมีชื่อดังนี้:

1. ประเภทแรกจะบันทึกไฟล์อย่างถาวรบนคอมพิวเตอร์ และนำมาใช้ในการอัพเดทไซต์ด้วยข้อมูลใหม่ที่ป้อนตั้งแต่ที่คุณเยี่ยมชมครั้งสุดท้าย ข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การเยี่ยมชมครั้งล่าสุดของคุณ จะถูกโหลดจากคอมพิวเตอร์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เปิดเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น

2. ประเภทที่สองเรียกว่าคุกกี้เซสชัน ซึ่งใช้ในขณะที่คุณท่องเว็บไซต์ ซึ่งจะทำการถ่ายโอนข้อมูลแบบชั่วคราวระหว่างคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ คุกกี้เซสชันจะไม่ถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์อย่างถาวร และจะหายไปเมื่อคุณปิดเบราเซอร์ในคอมพิวเตอร์

3. ประเภทที่สามจะใช้เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ เช่น เพื่อให้ทราบข้อมูลจำนวนผู้เยี่ยมชมในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา

Volvo Truck Corporation จะไม่ใช้คุกกี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล ฯลฯ ของคุณ ดังนั้นข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมไว้ผ่านการใช้คุกกี้ของเราจะได้รับการคอมไพล์โดยใช้วิธีที่ไม่ระบุชื่อ ยกเว้นจะมีการระบุไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น

หากคุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ของ Volvo Truck Corporation บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถกำหนดค่าเบราเซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ได้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าหรือการกำหนดลักษณะของเบราเซอร์ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่เราใช้ในเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ดังกล่าวจะทำงานอย่างไม่ถูกต้องหากไม่ใช้คุกกี้

ประกาศด้านกฎหมาย ประกาศด้านลิขสิทธิ์

เนื้อหาของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของ 2002 AB Volvo (publ) (หรือบริษัทย่อยตามที่ระบุ และ/หรือผู้ได้รับสิทธิ์), SE-405 08 Göteborg, สวีเดน สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำ โอน แจกจ่าย หรือเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ และเสียง (ยกเว้นเพื่อจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนตัวอย่างเคร่งครัดหรือมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น) โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AB Volvo (publ) การปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง

บางส่วนของเว็บไซต์มีภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องหมายการค้า

.เครื่องหมาย โลโก้ขององค์กร และสัญลักษณ์ที่ปรากฏ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงด้านล่าง อยู่ภายใต้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของ Volvo Trademark Holding AB และ/หรือ AB Volvo (publ) (หรือบริษัทย่อย) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์

 

Volvo

 

ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใดๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพ" ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Volvo Group จะไม่รับผิดต่อฝ่ายใดก็ตามในความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องอื่นๆ จากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือในเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ ในระบบการจัดการข้อมูลของคุณหรืออย่างอื่น แม้ว่าเราจะได้รับทราบชัดเจนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

Volvo Group ไม่รับประกันและ/หรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณอาจเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ การรับประกันและ/หรือการรับรองใดๆ จะให้ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่า Volvo Group ยอมรับหรือรับรองความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเลือกสำหรับการใช้งานของคุณนั้นไม่มีสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส เวิร์ม โทรจัน และสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะทำลายล้าง

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเป็นข้อผูกมัด

ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์อาจมีการอ้างอิงหรืออ้างอิงระหว่างผลิตภัณฑ์ บริการของ Volvo Group ฯลฯ ที่ไม่ได้ประกาศหรือมีจำหน่ายในประเทศของคุณ ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงหรือความพร้อมและการอ้างอิงดังกล่าวจึงไม่ได้หมายความว่า Volvo Group มีเจตนาจะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ฯลฯ ดังกล่าว ในประเทศของคุณ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณสำหรับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่นๆ ซึ่งอาจมีให้คุณและสำหรับการสั่งซื้อ 

ความคิดเห็น ข้อสงสัย หรือคำแนะนำ

โปรดทราบว่าข้อมูล คำแนะนำ แนวความคิด หรือข้อเสนออื่นๆ ที่ไม่ได้ร้องขอจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ เมื่อส่งข้อมูลหรือวัสดุใดๆ จะถือว่าเป็นการให้สิทธิ์ใช้งานแบบไม่จำกัดและเพิกถอนไม่ได้ในการใช้ ทำซ้ำ แสดง ดำเนินการ แก้ไข ส่ง และแจกจ่ายวัสดุหรือข้อมูลเหล่านั้นแก่ AB Volvo (publ) และ Volvo Group และคุณยังยอมรับว่า AB Volvo (publ) และ Volvo Group มีอิสระในการใช้ความคิด แนวความคิด ความรู้ หรือเทคนิคที่คุณส่งให้เราเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ได้

ซอฟต์แวร์เฉพาะซึ่งมีให้บนเว็บไซต์

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อาจมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") เป็นงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของ AB Volvo (publ) (หรือบริษัทย่อยใดๆ) และ/หรือผู้ส่งมอบ

การใช้ซอฟต์แวร์จะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง (หากมี) ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน") ซอฟต์แวร์นี้จะเปิดให้ดาวน์โหลดสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ปลายทางเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน การทำซ้ำหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางแพ่งและอาญา

การคัดลอกหรือทำซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นสำหรับการทำซ้ำหรือการแจกจ่ายเพิ่มเติมถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้โดยไม่มีข้อจำกัด ดังที่กล่าวมาแล้ว
ซอฟต์แวร์มีการรับประกันตามเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น Volvo Group ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขในเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ รวมทั้งการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมกับจุดประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่มีการรับประกันในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน

ติดต่อ

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อ AB Volvo (publ) ผ่าน Volvo Trucks Corporation ได้ตลอดเวลาที่ หน้าติดต่อ.