Trucks

คำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา และเราต้องการช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยแสดงให้คุณเห็นถึงภาพรวมของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เราภูมิใจที่สามารถบอกถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์และนี่คือความรับผิดชอบของเรา

เหตุใดฉันจึงต้องคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


หากคุณกำลังมองหาการขนส่งแบบยั่งยืน คุณคงทราบว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของรถบรรทุกนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การปล่อยก๊าซ CO2 เท่านั้น คุณยังต้องคำนวณข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบรวมถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต ไปจนถึงการปล่อยมลพิษในการรีไซเคิล


ใช้เครื่องคำนวณเมื่อต้องวางแผนฟลีทในอนาคตของคุณ คุณจะมองเห็นภาพรวมว่าแต่ละตัวเลือกสามารถเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบทางเลือกอื่นๆ ที่คุณมีได้อย่างง่ายดาย ดูว่ารถบรรทุกไฟฟ้าของวอลโว่เป็นอย่างไรในการทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับรถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สหรือน้ำมันดีเซล โดยจะพิจารณาจากเลขไมล์และพลังงานที่ใช้รวมกัน หากลูกค้าของคุณใส่ใจเรื่องความยั่งยืน เครื่องคำนวณจะช่วยระบุได้อย่างชัดเจนว่ารถบรรทุกของคุณสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากเท่าไหร่ในตลอดขั้นตอนการขนส่ง และคุณสามารถเพิ่มจำนวนการทำสัญญาได้

มีการวิเคราะห์ผลกระทบในสามด้าน

การผลิต

การคำนวณนี้จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการผลิตในทุกขั้นตอน รวมถึงการสกัดวัตถุดิบ การขนส่งวัสดุและชิ้นส่วน ตลอดจนการประกอบผลิตภัณฑ์

การใช้งาน

ส่วนนี้ครอบคลุมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดอายุการใช้งานของรถบรรทุก รวมถึงการผลิตเชื้อเพลิง การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการบำรุงรักษา

สิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์

การคำนวณเหล่านี้จะประกอบไปด้วยการปล่อยไอเสียขณะรีไซเคิล ของเสีย และจำนวนวัสดุที่รีไซเคิลได้จากการรีไซเคิล

Volvo Trucks ภูมิใจที่สามารถบอกถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์ นั่นคือความรับผิดชอบของเรา

วิธีคำนวณของเรา

จุดประสงค์ของเครื่องคำนวณคือเพื่อช่วยให้คุณสามารถคำนวณการปล่อย CO2 จากรถบรรทุกของคุณได้ การคำนวณจะอ้างอิงจากการวิจัยและการทดสอบรถบรรทุกที่ครอบคลุม มีการดำเนินการประเมินช่วงอายุและกำหนดเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงการผลิตวัสดุตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งาน ทั้งจากโรงงานของซัพพลายเออร์และโรงงานผลิตของเราเองในยุโรป

โดยยังคงมีการบำรุงรักษาในขั้นตอนการรีไซเคิลวัสดุ การขนส่งระหว่างโรงงาน การผลิตเชื้อเพลิง และการปล่อยไอเสียจากท่อไอเสีย ในขั้นตอนการกำจัด จะมีการให้ข้อมูลจำนวนวัสดุที่รีไซเคิลได้เพื่อลดการผลิตโลหะใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป

สอบถามข้อมูล

ตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ ทรัคส์ ในพื้นที่ของคุณมีคำตอบ แวะไป โทรหา หรือขอให้พวกเขามาพบคุณก็ได้