Trucks

เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ขับขี่ด้วยการฝึกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาผู้ขับขี่ของวอลโว่ ทรัคส์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถใช้งานรถบรรทุกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการผสมผสานระหว่างความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและทักษะการปฏิบัติ
ภาพ
ในอุตสาหกรรมการขนส่งที่มีการแข่งขันกันสูง ผู้ขับขี่ที่มีความสามารถนั้นสร้างความแตกต่างในเรื่องผลผลิต การใช้เชื้อเพลิง และความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน
"เพื่อให้สามารถขับขี่รถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวรถเป็นอย่างดี รวมถึงใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีภายในรถให้เต็มที่” เอ็มมานูเอล พิกา ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาผู้ขับขี่และบริการสนับสนุนประจำวอลโว่ ทรัคส์กล่าว

ในอุตสาหกรรมการขนส่งที่มีการแข่งขันกันสูง ผู้ขับขี่ที่มีความสามารถนั้นสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน นี่คือเหตุผลว่าทำไมวอลโว่ ทรัคส์จึงนำเสนอชุดหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะผู้ขับขี่
หลักสูตรเหล่านี้ออกแบบโดยทีมพัฒนาความสามารถของวอลโว่ ทรัคส์ และฝึกสอนโดยครูฝึกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถใช้ศักยภาพของตัวรถได้ในระดับสูงสุด

“สำหรับคนขับแล้ว รถบรรทุกวอลโว่คือเครื่องมืออันทรงพลัง เพื่อให้สามารถขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวรถเป็นอย่างดี รวมถึงใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีภายในรถให้เต็มที่” เอ็มมานูเอล พิกา ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาผู้ขับขี่และบริการสนับสนุนประจำวอลโว่ ทรัคส์กล่าว

ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรมนั้น ได้แก่ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพการทำงาน การลดการใช้เชื้อเพลิง สภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับคนขับที่ดีขึ้น และการลดการสึกหรอของตัวรถ

"อุตสาหกรรมนี้ต้องการคนขับรถที่มีความสามารถ การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถคนขับทำให้มั่นใจว่าคนขับจะอยู่กับธุรกิจของคุณ” ไมเคิล บอร์เยสัน ผู้จัดการฝ่ายบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของวอลโว่ ทรัคส์กล่าว

นอกจากนี้ การพัฒนาผู้ขับขี่ยังช่วยดึงดูดและรักษาคนขับที่มีความสามารถได้ด้วย “อุตสาหกรรมนี้ต้องการคนขับรถที่มีความสามารถ การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถคนขับคือองค์ประกอบหลักในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความเป็นมืออาชีพ และทำให้มั่นใจว่าคนขับจะอยู่กับธุรกิจของคุณ” ไมเคิล บอร์เยสัน ผู้จัดการฝ่ายบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของวอลโว่ ทรัคส์กล่าว

ในปี 2018 นี้ หลักสูตรฝึกอบรมของวอลโว่ ทรัคส์จะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะทางของบริษัทและผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมโครงการ 

ธุรกิจขนส่งและข้อบัญญัติ
กฎระเบียบที่กำหนดสภาพแวดล้อมด้านการทำงานของคนขับนั้นมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่ออธิบายและมอบความชัดเจนถึงบทบาทของผู้ขับขี่ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่และเวลาพัก หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการทำให้มั่นใจว่า ผู้เข้าร่วมจะสามารถปฏิบัติตามกฎเพื่อบรรลุประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างสูงสุด ตลอดจนลดความเสี่ยงที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและการทำงานหนักเกินไป

การขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพ
คนขับคือองค์ประกอบที่สำคัญในการบรรลุการใช้ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงสูงสุด ทั้งนี้เพราะการใช้เชื้อเพลิงนั้นอาจแตกต่างกันได้สูงสุดถึง 30 เปอร์เซ็นต์ระหว่างคนขับแต่ละราย หลักสูตรนี้สอนให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจวิธีการใช้งานคุณลักษณะด้านการประหยัดเชื้อเพลิงภายในตัวรถ ตลอดจนเรียนรู้วิธีการใช้แรงจากการเคลื่อนที่ของตัวรถให้เกิดประโยชน์สูงสุด การขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดต้นทุนของคุณเท่านั้น แต่ยังมอบประโยชน์โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดความเครียดของคนขับได้

การขนส่งอย่างปลอดภัย
สินค้าและน้ำหนักบรรทุกขนาดต่างๆ ต้องอาศัยการจัดการเพื่อความปลอดภัยต่างกัน มีการบังคับใช้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสินค้าอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้หลุดออกมา ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุ รวมถึงลดความเสียหายต่อสินค้าและตัวรถ หลักสูตรนี้ยังสอนให้ผู้ขับขี่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการลดความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมสินค้าซึ่งเป็นอาชญากรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย

สุขภาพและการปฐมพยาบาล
ด้วยการผสมผสานระหว่างการให้ความรู้และการฝึกภาคปฏิบัติ ผู้ขับขี่จะได้รับทักษะเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย การพักผ่อน และการควบคุมอาหาร หลักสูตรนี้ช่วยให้ภาพรวมเกี่ยวกับหลักการด้านสรีระศาสตร์ และช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกออกกำลังกายที่สามารถทำได้ระหว่างขับรถเพื่อเลี่ยงการบาดเจ็บจากการทำงาน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยบทเรียนที่อธิบายถึงสิ่งที่ต้องทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation หรือ CPR) ด้วย

การขับขี่อย่างปลอดภัย
การขับขี่อย่างปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ลดค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพิ่มสภาพพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ นี่อาจเป็นปัจจัยหลักซึ่งชี้ชะตาบริษัทด้านการขนส่งได้เช่นกัน เพราะท้ายที่สุดแล้ว คงไม่มีบริษัทไหนอยากเห็นภาพรถบรรทุกของตนเองในรายงานข่าวต่างๆ หลังเกิดอุบัติเหตุแน่ เมื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมหลักสูตร ผู้ขับขี่จะสามารถขับรถบรรทุกด้วยความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมถึงวิธีการลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้พวกเขายังจะมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกด้วย

การทำงานในสภาพแวดล้อมงานก่อสร้าง
มีอะไรที่คนขับรถบรรทุกสำหรับงานก่อสร้างทำได้บ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการติดหล่มโคลน หรือเพื่อเลี่ยงพลิกคว่ำเมื่อต้องขับบนพื้นผิวขรุขระ หลักสูตรเฉพาะทางนี้ช่วยตอบโจทย์ด้านความท้าทายที่คนขับรถบรรทุกสำหรับงานก่อสร้างต้องเผชิญทุกวันในไซต์งาน ซึ่งบ่อยครั้งเต็มไปด้วยพื้นที่ขรุขระหรือเสี่ยง รวมถึงอธิบายวิธีการใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อรถบรรทุกสำหรับการก่อสร้างโดยเฉพาะ โดยสรุปแล้ว หลักสูตรนี้คือคู่มือสำหรับการขับขี่รถบรรทุกวอลโว่บนเส้นทางออฟโรดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Latest Press Release

Latest Press Release