Trucks

ไม่มีโซลูชันครอบจักรวาลเพียงโซลูชันเดียว

การหันมาใช้การขนส่งที่มีความยั่งยืนนั้นเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง วอลโว่ ทรัคส์ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการประหยัดพลังงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างใกล้ชิดร่วมกับลูกค้า
ลาร์ มาร์เทนซัน
วอลโว่ ทรัคส์ผลิตรถบรรทุกในโรงงานที่ไม่เพิ่มก๊าซ CO₂ ในระบบ การรีไซเคิลเป็นส่วนสำคัญของงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนต่างๆ ของรถบรรทุกมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์นั้นสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ซึ่งตัวเลขนี้ก็มีแต่จะเพิ่มขึ้น

วอลโว่ ทรัคส์ทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการขนส่งอย่างไร
“เรากำลังใช้ชีวิตและทำงานในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน โดยเรากำลังผันเปลี่ยนจากช่วงเวลาหลายทศวรรษของการพึ่งพาน้ำมัน ไปสู่สังคมที่พึ่งพาเชื้อเพลิงหมุนเวียน ในฐานะผู้ผลิตยานพาหนะ เรากำลังทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ประหยัดทรัพยากรมากกว่าแต่ก่อนตลอดวงจรอายุของรถบรรทุก ซึ่งหมายความว่าการทำงานอย่างใกล้ชิดนั้นจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ขนส่งเชื้อเพลิงชีวภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักการเมืองอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เรากำลังทำงานร่วมกับ UN เพื่อให้คำแนะนำต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้มีการจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาในระดับนานาชาติ การออกข้อกฎหมาย และสิ่งจูงใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการขนส่งใหม่ๆ”

เชื้อเพลิงชนิดใดที่วอลโว่ ทรัคส์เชื่อว่าจะมีความสำคัญมากที่สุดในอนาคต
“เราไม่เชื่อว่าจะมีโซลูชันครอบจักรวาลเพียงโซลูชันเดียว แต่เราจำเป็นต้องค้นหาเชื้อเพลิงทางเลือกในเวลาต่างๆ ในส่วนต่างๆ ของโลก สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เชื้อเพลิงแต่ละชนิดต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย สิ่งสำคัญคือไม่เพียงแต่คำนึงถึงการปล่อยไอเสียขณะขับขี่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่ามีโซลูชันที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับหลายภาคส่วนในระยะยาว เช่น รถพลังงานก๊าซ และการใช้ระบบไฟฟ้า”

เราจำเป็นต้องค้นหาเชื้อเพลิงทางเลือกในเวลาต่างๆ ในส่วนต่างๆ ของโลก สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

เหตุใดจึงไม่มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการขนส่งระยะไกล
“ที่วอลโว่ ทรัคส์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน เราเชื่อมั่นในพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่ในเมือง อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบไฟฟ้าก็มีความเป็นไปได้สูงสำหรับการขนส่งระยะไกลต่อไปในระยะยาว การขนส่งระยะไกลโดยใช้ไฟฟ้าทั้งระบบจะจำเป็นต้องมีการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง เช่น จากรางไฟฟ้าบนพื้นผิวของถนน หากไม่สามารถสร้างรถเดินทางระยะไกลด้วยแบตเตอรี่ได้ เนื่องจากการสร้างถนนที่มีการจ่ายไฟนั้นจำเป็นต้องมีการลงทุนทางสังคมเป็นอย่างมากในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แนวโน้มนี้จึงน่าจะเป็นไปได้ในอนาคตอันยาวไกล อย่างไรก็ตาม เรากำลังดำเนินการทดสอบอยู่ เราจำเป็นต้องมีโซลูชันทางเลือกแม้ในขณะนี้ ซึ่งก๊าซก็เป็นตัวเลือกที่ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก”

บริษัทมีการพัฒนาใหม่ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก๊าซหรือไม่
“ในปี 2018 เราจะเปิดตัวรถบรรทุกที่ใช้ก๊าซรุ่นใหม่สำหรับการขนส่งระดับภูมิภาคและระยะไกล เราสามารถเพิ่มชิ้นส่วนที่ใช้ก๊าซในรถบรรทุกได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรถบรรทุกเครื่องยนต์ EURO 5 ที่ใช้ก๊าซรุ่นก่อนหน้าของเรา นอกจากนี้ ก๊าซเหลวยังให้พลังงานเพียงพอในการเดินรถในระยะสูงถึง 1,000 กิโลเมตรระหว่างการเติมเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง เนื่องจากรถบรรทุกไม่ได้ใช้การสันดาปเครื่องยนต์ก๊าซที่ใช้หัวเทียนตามปกติ แต่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการจุดระเบิดก๊าซโดยใช้น้ำมันดีเซลหรือ HVO เพียงเล็กน้อย ซึ่งรวมเอาประโยชน์ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของเชื้อเพลิงชีวภาพเข้ากับสมรรถนะ การประหยัดเชื้อเพลิง และความสามารถในการขับขี่ของเครื่องยนต์ดีเซล ผมและเพื่อนร่วมงานมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการใช้ก๊าซมีเทนสำหรับการขนส่งระยะไกล ซึ่งเชื้อเพลิงชนิดนี้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากเนื่องจากปล่อย CO₂ น้อยกว่า อีกทั้งยังรักษาสมรรถนะการทำงานได้เป็นอย่างดี

HVO

น้ำมันดีเซลหมุนเวียนชนิดหนึ่งผลิตขึ้นจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับน้ำมันดีเซลจากแหล่งฟอสซิล

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซจากแหล่งฟอสซิลที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ ลดการปล่อย CO₂ ได้ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซล

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
LNG และ Bio-LNG เป็นก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซชีวภาพที่แปลงเป็นรูปของเหลวเพื่อการขนส่งหรือการจัดเก็บ

ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซหมุนเวียนที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ ผลิตขึ้นจากตะกอนน้ำเสียและพืช โดยยังรวมถึงเศษอาหาร มูลสัตว์ และเศษซากทางชีวภาพ สามารถลดผลกระทบต่อภูมิอากาศได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์

ไฟฟ้าหมุนเวียน
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยแหล่งพลังงานที่สามารถสร้างใหม่ได้อย่างรวดเร็วและไม่จำกัด เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล และพลังน้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Latest Press Release

Latest Press Release