Trucks

เบรกฉุกเฉิน – ระบบที่ช่วยชีวิต

ระบบเบรกฉุกเฉินเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากงานบุกเบิกของวอลโว่ ทรัคส์ที่เกี่ยวกับระบบ Active Safety ต่อไปนี้ เราจะพิจารณาเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังเบรกฉุกเฉิน ลักษณะวิธีมอบการปกป้องให้แก่ผู้ขับขี่ รวมทั้งวิธีส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านการจราจรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
การทำงานของเบรกฉุกเฉิน
ด้วยการใช้กล้องและเรดาร์ ระบบเบรกฉุกเฉินจะคอยตรวจสอบวัตถุที่อยู่เบื้องหน้าอยู่เสมอ หากการชนกำลังใกล้เข้ามา จะมีการส่งสัญญาณเตือน และหากผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนอง เบรกอัตโนมัติก็จะทำงานในทันที

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อรถคันหนึ่งขับไปชนท้ายของรถอีกคันหนึ่ง มักพบเห็นได้ทั่วไป ตามปกติแล้ว อุบัติเหตุลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขับขี่รถคันที่ตามหลังไม่ได้จดจ่ออยู่กับถนน เมื่อมีรถบรรทุกเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากขนาดและน้ำหนักของรถ

การทดสอบระบบเบรกฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องช่วยให้มั่นใจว่า รถบรรทุกจะสามารถหยุดหรือบรรเทาความร้ายแรงของการชนและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ การดำเนินการปรับเปลี่ยนมักจะเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย แต่สิ่งสำคัญสูงสุดคือการรักษาไว้ซึ่งปณิธานอันภาคภูมิใจในการทำให้สภาพแวดล้อมด้านการจราจรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวอลโว่ ทรัคส์มีความปลอดภัยสูงสุด

1. กล้องและเรดาร์
กล้องทำหน้าที่ระบุระยะห่างและประเภทของวัตถุที่อยู่เบื้องหน้ารถบรรทุก เรดาร์ทำหน้าที่วัดว่าวัตถุนั้นกำลังเคลื่อนที่นำหน้ารถบรรทุกด้วยความเร็วแค่ไหนและวัดระยะห่างจากวัตถุนั้น ระบบนี้จำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ขับขี่และระบบจะต้องไม่ส่งสัญญาณเตือนผิดบ่อยครั้งจนเกินไป ดังนั้น กล้องและเรดาร์จึงทำงานร่วมกันเพื่อแสดงการเตือนเฉพาะในเวลาที่จำเป็นเท่านั้น 

2. การรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายตัว
การรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายตัว (Sensor Fusion) เกิดขึ้นเมื่อสองเซ็นเซอร์ (เรดาร์และกล้อง) จัดหาข้อมูลให้แก่โปรเซสเซอร์เพื่อช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น การที่เซ็นเซอร์หลายตัวทำงานร่วมกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการช่วยกันแยกความแตกต่างระหว่างยานพาหนะจริงกับวัตถุที่ไม่ใช่ภัยคุกคามจริง เช่น กระป๋องเปล่า เป็นต้น ข้อสำคัญ คุณจะมองเห็นรายละเอียดด้วยตาสองข้างดีกว่าด้วยตาข้างเดียว 

3. หน่วยควบคุม
ข้อมูลทั้งหมดจากกล้อง เรดาร์ รถบรรทุก และพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ถูกเก็บรวบรวมไว้ในหน่วยควบคุม ซอฟต์แวร์จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลนี้และเปิดระบบเตือนและระบบเบรกของรถบรรทุกหากอุบัติเหตุกำลังจะเกิดขึ้น 

4. ระบบเบรก
ระบบเบรกจะถูกเปิดใช้งานเมื่อผู้ขับขี่ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับคำเตือนที่ให้ระวังการชน ในขั้นแรก รถจะเบรกเบาๆ เกียร์จะยกเลิกการเชื่อมต่อ และรถบรรทุกจะชะลอความเร็วลง ถึงตอนนี้ ระบบเบรกจะทำงาน และหากอันตรายนั้นร้ายแรง รถบรรทุกจะเบรกเต็มกำลังและไฟเบรกจะกะพริบ เบรกมือจะเปิดใช้งานหากยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้ขับขี่

เบรกฉุกเฉินถูกกระตุ้นให้ทำงานอย่างไร

เบรกฉุกเฉินเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อระบบเบรกฉุกเฉินถูกเปิดใช้งาน 

ขั้นแรก จะมีการให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าหากระบบพิจารณาว่ารถบรรทุกอยู่ในสถานการณ์อันตราย ผู้ขับขี่จะได้รับการเตือนด้วยไฟ LED สีแดง ที่สะท้อนอยู่บนกระจกด้านหน้า แล้วจึงตามมาด้วยไฟกะพริบและสัญญาณเตือน หากยังคงไม่มีปฏิกิริยาจากผู้ขับขี่

จากนั้น เบรกฉุกเฉินจะถูกเปิดใช้งาน หากผู้ขับขี่ยังคงไม่ดำเนินการใดๆ เป็นการสนองตอบคำเตือนเหล่านี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Latest Press Release

Latest Press Release