ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ Volvo Trucks รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Volvo Trucks นักข่าวสามารถเข้าถึงเราได้ผ่านข้อมูลติดต่อด้านบน หากคุณไม่ใช่สมาชิกสื่อมวลชนและสื่อ - โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อด้านล่างนี้