ที่จะปกป้องคุณและรถบรรทุกของคุณ

เราเข้าใจธุรกิจของคุณ เรารู้จักอุตสาหกรรมของคุณ เราทราบถึงความเสี่ยงที่คุณต้องเผชิญและความคุ้มครองที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเพียงคันเดียวหรือหลายๆ คัน รถใหม่และผ่านการใช้งานมาแล้ว รับความคุ้มครองชั้นหนึ่งจากความเสี่ยงทางการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยของเรา

ปกป้องธุรกิจของคุณ

ประกันภัย Casco

รู้สึกถึงความปลอดภัย

อย่าให้โชคที่ไม่เข้าข้างทำลายธุรกิจของคุณ รับความคุ้มครองชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความเสียหาย การโจรกรรม เพลิงไหม้ หรือการทำลายทรัพย์สิน

ความคุ้มครอง TPL จาก Volvo Trucks

ภาระรับผิดชอบของบุคคลที่สาม

การปกป้องที่ต้องมี

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัย TPL ของเราคุ้มครองคุณต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลอื่นๆ ตามกฎหมายแล้วกำหนดให้คุณต้องมีความคุ้มครอง TPL

ความคุ้มครอง GAP

ความคุ้มครอง GAP

ความอุ่นใจ

สิ่งเลวร้ายที่สุดอาจเกิดขึ้น: รถบรรทุกของคุณถูกขโมยหรือสูญหาย การเรียกรับเงินประกันจะครอบคลุมถึงมูลค่าทางตลาดปัจจุบันของรถบรรทุก การจ่ายเงินดังกล่าวมักจะน้อยกว่ายอดคงค้างในข้อตกลงทางการเงินของคุณ ความคุ้มครองสำหรับการรับประกันการป้องกันทรัพย์สินของเรารับรองว่าคุณจะสามารถจ่ายหนี้ค้างชำระของคุณได้ มีอยู่ในสัญญาทางการเงินของเรา

เราปรับแพคเกจการประกันภัยให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

การประกันภัยเพิ่มเติม

ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

เราเข้าใจในอุตสาหกรรมการขนส่ง เราเข้าใจในความเสี่ยงของคุณ เราเสนอโซลูชันการประกันภัยที่หลากหลายเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจของคุณ

รับความคุ้มครองที่คุณต้องการ

รับความคุ้มครองที่คุณต้องการ

เริ่มต้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยของเรา พวกเขาจะทำให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับประเภทความคุ้มครองที่เหมาะสม
และปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ติดต่อ Volvo Financial Services
VT

รับความคุ้มครองที่คุณต้องการ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ