Trucks

เส้นทางสีเขียวของโกเธนเบิร์ก

ในปี 2019 วอลโว่ ทรัคส์ จะเริ่มจำหน่ายรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าในยุโรป อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ได้มีการนำรถบรรทุก Volvo FL Electric บางส่วนมาใช้งานบนถนนหนทางของโกเธนเบิร์ก สวีเดน เมืองบ้านเกิดของวอลโว่ ทรัคส์ ซึ่งมีเป้าหมายในการลดมลพิษ รถเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของแผนการสร้างย่านพักอาศัยรูปแบบใหม่ รวมถึงเพื่อทำให้เมืองน่าดึงดูดใจมากขึ้น
Volvo FL Electric ในโกเธนเบิร์กตอนกลาง
วอลโว่ ทรัคส์ กำลังเตรียมรถบรรทุกจัดส่งสินค้าพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ในปฏิบัติในโกเธนเบิร์ก โดยร่วมมือกับบริษัทขนส่ง TGM และ Schenker

เครนก่อสร้างมากมายแต่งเติมเส้นขอบฟ้าของเมืองโกเธนเบิร์ก บ้านเกิดของวอลโว่ ทรัคส์ ในสวีเดน มีการคาดการณ์ว่าเมืองจะขยายขนาดขึ้นหนึ่งในสามภายในปี 2035 พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อรองรับถนนและผู้คนที่เพิ่มขึ้น

นี่คือความท้าทายที่ไม่ได้พบได้เฉพาะในเมืองอย่างโกเธนเบิร์กเพียงแห่งเดียว คาดการณ์กันว่าผู้คนราวพันล้านคนจะย้ายมาอาศัยภายในเมืองต่างๆ ทั่วโลกภายในปี 2030  

เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับผู้พักอาศัยใหม่ โกเธนเบิร์กจึงกำลังวางแผนสร้างพื้นที่แบบผสมผสานรูปแบบใหม่ที่จะสร้างแบบอัดแน่น ซึ่งประกอบด้วยที่พัก สำนักงาน และร้านค้า 

โกเธนเบิร์กหวังที่จะจัดการกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็ยังรักษาไว้ซึ่งความเป็นสถานที่อันน่าดึงดูดสำหรับการอยู่อาศัยโดยที่สร้างผลกระทบน้อยที่สุดต่อสภาพแวดล้อม

ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนเมืองของโกเธนเบิร์ก เฮนริก คานต์ หวังว่ารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้พื้นที่รูปแบบใหม่ดังกล่าวประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน 

เฮนริค คานต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนเมืองแห่งเมืองโกเธนเบิร์ก เชื่อว่ารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าสามารถช่วยให้เมืองต่างๆ ได้รับการวางแผนอย่างหลากหลาย

“รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านั้นทำงานได้เงียบและไม่ปล่อยมลพิษ จึงช่วยให้เราสามารถวางแผนเมืองได้ต่างจากเดิม เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้โซลูชันใหม่ๆ เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น เวลาการจัดส่งสินค้าที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม หรือเส้นทางการเดินรถประจำทางที่ใกล้กับที่พักมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราวางแผนพื้นที่แบบผสมผสานที่สร้างแบบอัดแน่นได้

เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเดิมเป็นหัวหน้าฝ่ายประปาและสุขาภิบาลของโกเธนเบิร์ก เฮนริก คานต์ คือผู้เริ่มผลักดันเพื่อให้มั่นใจว่ารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ด้านสุขาภิบาลของเมือง 

“เรามีนโยบายซึ่งกำหนดให้รถบรรทุกเก็บขยะในโกเธนเบิร์กใช้เชื้อเพลิงปราศจากฟอสซิลและปล่อยมลพิษต่ำอยู่แล้ว รถบรรทุกภายในเมืองใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพหรือ HVO ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปเนื้อสัตว์” เขากล่าว 

ทุกวันนี้ รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าช่วยให้เมืองแห่งนี้สามารถเดินหน้าครั้งสำคัญไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

“วิสัยทัศน์ของโกเธนเบิร์กคือการสร้างเมืองที่รองรับความหนาแน่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราจำเป็นต้องพยายามอย่างหนักเพื่อลดการปล่อยมลพิษให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมือง ขณะเดียวกัน เราก็สามารถลดมลพิษทางเสียงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดได้ด้วย”

วิสัยทัศน์ของโกเธนเบิร์กคือการสร้างเมืองที่รองรับความหนาแน่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราจำเป็นต้องพยายามอย่างหนักเพื่อลดการปล่อยมลพิษให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมือง
โยนาส โอเดอมาล์ม หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ Volvo FL และ Volvo FE ที่วอลโว่ ทรัคส์

เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้, เมืองโกเธนเบิร์กได้หันไปปรึกษากับวอลโว่ ทรัคส์ เพื่อพัฒนารถบรรทุกสำหรับเก็บขยะซึ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขด้านเส้นทาง สภาพท้องถนน ความเร็ว และความจุการบรรทุก หนึ่งในข้อกำหนดเหล่านั้นคือ รถบรรทุกจะต้องสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ห้าตัน และต้องวิ่งได้ตลอดทั้งวันต่อการชาร์จพลังงานหนึ่งรอบ ตอนนี้ กำลังมีการนำรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้ามาทดลองใช้งาน หากประสบความสำเร็จ ฝ่ายเมืองโกเธนเบิร์กหวังว่าจะขยายแผนการดังกล่าว

ในบรรดาข้อได้เปรียบหลายเหล่านั้น เฮนริก คานต์หวังว่ารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับบรรดาคนขับด้วย 

“แรงงานสุขาภิบาลคือกลุ่มที่มีอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งจากกลุ่มแรงงานทั้งหมดในประเทศ โซลูชันที่สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของพวกเขาได้คือสิ่งที่พวกเราต้องการที่จะสำรวจเพิ่มเติม” เขากล่าว

ในขณะเดียวกัน รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าของวอลโว่อีกรุ่นก็กำลังจะนำมาใช้งานในปีนี้ วอลโว่ ทรัคส์ กำลังเตรียมรถบรรทุกจัดส่งสินค้าพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ในปฏิบัติการจัดส่งอาหาร โดยร่วมมือกับบริษัทขนส่ง TGM และ Schenker 

“รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านั้นมีข้อดีหลายอย่าง” โยนาส โอเดอมาล์ม หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ Volvo FL และ Volvo FE ประจำวอลโว่ ทรัคส์ กล่าว “รถเหล่านี้ไม่เพียงสร้างมลพิษและเสียงรบกวนน้อยกว่าแต่ยังช่วยเพิ่มผลิตผลและความแม่นยำในการจัดส่งให้กับปฏิบัติการได้ด้วย เพราะรถเหล่านี้มีศักยภาพในการนำมาใช้งานนอกเหนือช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาที่ผู้ขับขี่จำเป็นต้องใช้บนท้องถนนลง” 

รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงในการจัดส่ง”
ลาร์ มาร์เทนซัน ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมประจำวอลโว่ ทรัคส์ เชื่อว่าการทำให้รถบรรทุกเป็นระบบไฟฟ้าจะกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ สำหรับเมืองมากมาย

ทว่าการทำให้กลุ่มรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าสามารถปฏิบัติงานได้นั้น ต้องอาศัยมากกว่าแค่รถบรรทุก 

“รถเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสิ่งจำเป็นในการสร้างระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบขนส่งที่ยั่งยืน ยังมีคำถามว่าเรามีการวางกฎระเบียบที่ถูกต้อง มีการจัดเตรียมสถานีชาร์จไฟ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พร้อมเพื่อมอบประโยชน์ให้กับบริษัทต่างๆ ที่ใช้งานรถพลังงานไฟฟ้าแล้วหรือไม่ ลูกค้าและเมืองต่างๆ ที่ลงทุนกับเทคโนโลยีนี้ยังจำเป็นต้องมองถึงภาพรวมของระบบขนส่งและเล็งเห็นถึงคุณค่าที่มีต่อแบรนด์ตนเอง คุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย”

เมืองโกเธนเบิร์กหวังจะพัฒนาตัวเองเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์ภายในเขตสแกนดิเนเวีย และพวกเขากำลังกลายเป็นสนามทดสอบโซลูชันระบบขนส่งรูปแบบใหม่อย่างรวดเร็ว

พวกเขามีเส้นทางรถประจำทางที่ใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าโดยสมบูรณ์สองเส้นทาง และมีเส้นทางที่ใช้รถยนต์แบบไฮบริดอีกมากมาย ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตรถยนต์ในภูมิภาคก็กำลังทดสอบรถยนต์อัตโนมัติในบางเส้นทาง และโกเธนเบิร์กก็กำลังได้รับความสนใจโดยสื่อทั่วโลกจากโครงการสร้างรถกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขนส่งผู้โดยสารข้ามช่องแคบ ณ ใจกลางเมืองซึ่งรอบรับผู้โดยสารได้ 4,000-6,000 คนต่อชั่วโมง โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งสาธารณะของเมือง 

แต่อะไรคือสิ่งที่เขาคาดหวังจากผู้อาศัยของเมืองในอนาคต

“ผมหวังว่าภายในปี 2035 เราจะไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมลพิษด้านเสียงหรือคุณภาพอากาศอีกต่อไป เพราะปัญหาส่วนมากเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขแล้ว” เฮนริก คานต์ กล่าว 

ลาร์ มาร์เทนซัน ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมประจำวอลโว่ ทรัคส์ คิดว่าโซลูชันต่างๆ ที่มีการนำมาทดลองใช้งานในโกเธนเบิร์กจะขยายไปตามเมืองอื่นๆ

เราต้องการจะขยายขอบเขตการดำเนินการนี้และเราก็ได้เริ่มทดลองในเมืองอื่นๆ แล้ว

“เราอยากที่จะขยายการทดลองเหล่านี้และเราได้เริ่มทดลองภายในเมืองอื่นแล้ว เช่น ในฮัมบวร์ค สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของการสร้างเมืองที่น่าดึงดูดและน่าอาศัย ที่ผ่านมา รถบรรทุกไม่ใช่เรื่องที่ได้รับลำดับความสำคัญในแง่ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไฟฟ้า แต่เรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ โดยร่วมมือกับเมืองพันธมิตรต่างๆ ของเรา"

เนื่องจากมีระดับเสียงรบกวนที่ต่ำลงมาก รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าจึงสามารถนำมาใช้ทำงานจัดส่งในช่วงเวลาดึกได้ ดังนั้น จึงมีศักยภาพที่จะช่วยลดปริมาณการจราจรบนถนนสาธารณะในระหว่างช่วงเวลาเร่งด่วนได้

รถบรรทุกที่นำมาทดสอบในเมืองโกเธนเบิร์ก

  • รถบรรทุก Volvo FL Electric สองคันแรกจะมีการนำไปใช้งานโดยบริษัทเก็บและรีไซเคิลขยะ Renova และบริษัทขนส่ง TGM
  • รถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบสำหรับงานกระจายสินค้า การเก็บขยะ และการใช้งานอื่นๆ ภายในสภาพแวดล้อมตัวเมือง น้ำหนักตัวรถ 16 ตัน
  • ระบบขับเคลื่อน: มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 185 kW, กำลังขับสูงสุด/130 kW เมื่อจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่อง, ระบบเกียร์สองสปีด, เพลากลางและเพลาท้าย แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าคือ 425 Nm แรงบิดสูงสุดเพลาท้ายคือ 16 kNm
  • การจัดเก็บพลังงาน: แบตเตอรี่แบบลิเธียม-อิออน สองถึงหกชุด พลังงานรวม 100–300 kWh 
  • ระยะทำการ: สูงสุด 300 กม.
  • การชาร์จ: ใช้การชาร์จไฟ AC ผ่านกริดหลัก (22 kW) หรือการชาร์จไฟ DC แบบเร่งด่วนผ่าน CCS/Combo2 สูงสุดที่ 150 kW 
  • ระยะเวลาการชาร์จไฟใหม่: จากระดับแบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟเหลือจนกระทั่งชาร์จเต็ม: หนึ่งถึงสองชั่วโมงสำหรับการชาร์จแบบเร่งด่วน (ใช้ไฟ DC), สูงสุด 10 ชั่วโมงสำหรับการชาร์จช่วงกลางคืน (ใช้ไฟ AC) เมื่อใช้ความจุแบตเตอรี่สูงสุดที่ 300 kWh

ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองโกเธนเบิร์ก

570,000 – จำนวนประชากรของโกเธนเบิร์ก เมืองใหญ่อันดับสองของสวีเดน เมืองนี้เป็นบ้านเกิดของวอลโว่ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 1926

140,000 – จำนวนผู้อาศัยเพิ่มเติมที่คาดการณ์ว่าจะย้ายเข้ามายังโกเธนเบิร์กภายในปี 2035
หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวหนึ่งในสามเท่า

12 – จำนวนของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง ซึ่งมุ่งเป้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายสามข้อเกี่ยวข้องกับการขนส่งโดยตรง

  • จำกัดผลกระทบต่อสภาพอากาศ
  • สร้างอากาศบริสุทธิ์
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

Related News

Latest Press Release

Latest Press Release