Trucks

Range & Route

Range & Route เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนเส้นทางและจำลองระยะทางสำหรับรถบรรทุกไฟฟ้า บริการนี้มีใน Volvo Connect ซึ่งจะช่วยให้คุณจำลองเส้นทางของรถบรรทุกและรับข้อมูลการคาดคะเนเกี่ยวกับระยะทางและการใช้พลังงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ารถบรรทุกจะมีกำลังไฟฟ้ามากเพียงพอที่จะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจึงสามารถวางแผนงานขนส่งได้อย่างมั่นใจ 

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะทางในการขับขี่ของรถบรรทุกไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลจำเพาะของรถบรรทุก ขนาดของน้ำหนักบรรทุก อุณหภูมิภายนอก สภาพเส้นทาง และต้องดูด้วยว่ารถบรรทุกได้ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้พลังงานมากเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น คอมแพคเตอร์ การทำความเข้าใจผลกระทบโดยรวมที่ปัจจัยเหล่านี้มีต่อระยะการขับขี่ของรถบรรทุกอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ Range & Route จะทำการคำนวณให้คุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การจัดการฟลีทของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของรถบรรทุกไฟฟ้าได้สูงสุด

คุณประโยชน์ที่สำคัญ

จำลองเส้นทางของรถบรรทุก

คาดคะเนการใช้พลังงานและระยะทาง

เพิ่มจุดชาร์จไฟฟ้า

ส่งเส้นทางไปยังระบบนำทางของรถบรรทุก

เป็นไปตามแผน

รองรับรถบรรทุกไฟฟ้าทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Range & Route ด้านล่าง นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่ Volvo Connect Marketplace หรือติดต่อดีลเลอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บริการอื่นๆ สำหรับรถบรรทุกไฟฟ้า

มาเชื่อมต่อกันเถอะ

พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน Volvo Connect แล้วใช่ไหม หรือถ้าหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับบริการ ดีลเลอร์ในพื้นที่ของคุณยินดีให้ความช่วยเหลือ