หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับบุคลากรที่ทำงานในสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง

งานก่อสร้างคือธุรกิจเฉพาะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เฉพาะทาง หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ที่ผู้ขับขี่จะต้องพบเจอในพื้นที่ก่อสร้างหรือเมื่อขับขี่บนถนนลูกรังโดยเฉพาะ

หลักสูตร "การทำงานในสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง" ของเรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้ขับขี่ที่มีผลต่อสภาพพร้อมใช้งาน และวิธีการจัดการและดูแลรักษารถบรรทุกในงานก่อสร้างเพื่อปกป้องรถและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ หลักสูตรจะอธิบายถึงวิธีการจัดการระดับน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกัน รวมไปถึงด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัยของพนักงาน สินค้า และรถบรรทุก ตัวอย่างเช่น การขับขี่บนพื้นที่อ่อนนุ่มขณะที่รถมีจุดศูนย์ถ่วงสูงและกำลังเคลื่อนที่จะเพิ่มความเสี่ยงที่รถจะเอียงเทได้ เมื่อผู้ขับขี่ทราบถึงความเสี่ยงและหลักฟิสิกส์ดังกล่าวก็อาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ในหลักสูตรนี้ ผู้ขับขี่จะเรียนรู้วิธีเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมรถไปพร้อมกับการเพิ่มผลผลิตของรถบรรทุกให้สูงที่สุดได้

เอกสารที่ใช้ในหลักสูตร:

 • วิธีการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • เทคนิคการขับขี่บนทางลูกรัง
 • ความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ
 • คุณสมบัติการขับขี่บนทางลูกรังของรถ

ประโยชน์ของหลักสูตร

 • การหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
 • การเพิ่มความปลอดภัยของผู้ขับขี่และสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • อุบัติเหตุน้อยลงและลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บ
 • ลดความตึงเครียดและความเหนื่อยล้า
 • เพิ่มความมั่นใจในการควบคุมรถและประสิทธิภาพในการขับขี่ 

รายละเอียดหลักสูตร

 • ชั่วโมงสำหรับ CPC
 • วิธีการฝึกอบรม
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร
 • ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับหลักสูตร
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในพื้นที่ก่อสร้าง

หากต้องการดูเวลาและสถานที่ของหลักสูตรครั้งถัดไปและต้องการจองที่นั่ง โปรดติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย Volvo Trucks ในพื้นที่ของคุณ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ