Trucks

การขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการวางแผนการขับ การใช้รถบรรทุก และเหยียบเบรกของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากต่อประสิทธิภาพและผลกำไร

หลักสูตรการขับรถอย่างมีประสิทธิภาพของเราจะแสดงวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากรถบรรทุกของคุณ เราได้รวมทฤษฎีใหม่ล่าสุดเข้ากับการวิเคราะห์และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำมาปรับให้เหมาะสมกับการดำเนินงานด้านการขนส่งของคุณ คุณจะลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 10% ดังนั้น วิธีนี้จึงอาจเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของคุณในปีนี้

เอกสารที่ใช้ในหลักสูตร:
 

 • พฤติกรรมการขับขี่ของคุณส่งอิทธิพลต่อปริมาณการใช้เชื้อเพลิงอย่างไร
 • ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการขับขี่ที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน
 • บทนำเกี่ยวกับคุณสมบัติและรถและเทคนิคการขับขี่
 • การประเมินเทคนิคการขับขี่ของคุณ ตามมาด้วยคำแนะนำ 
 • เทคนิคการขับขี่ของคุณส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ของหลักสูตร
 

 • น้ำมันเชื้อเพลิง AdBlue และค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาต่ำลง
 • ลดความตึงเครียดและความเหนื่อยล้า
 • ใช้งานรถของคุณได้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มความปลอดภัย
 • ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและรถเกิดความเสียหายต่ำลง
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

รายละเอียดหลักสูตร
 

 • ชั่วโมงสำหรับ CPC
 • วิธีการฝึกอบรม
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร
 • ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับหลักสูตร

กลายเป็นคนที่ขับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากต้องการดูเวลาและสถานที่ของหลักสูตรครั้งถัดไปและต้องการจองที่นั่ง โปรดติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ ทรัคส์ในพื้นที่ของคุณ