Trucks

ธุรกิจขนส่งและข้อบัญญัติ

การเพิ่มสภาพพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ และผลกำไรให้อยู่ในระดับสูงที่สุด ล้วนมาจากความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง และผู้ขับขี่มีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัทของคุณ

หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและข้อบัญญัติจะช่วยให้คุณมีความรู้ในเชิงลึกที่จำเป็น และให้มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคุณในฐานะผู้ขับขี่มืออาชีพ และวิธีที่ทำให้ข้อบัญญัติต่างๆ เช่น เวลาการขับขี่และระยะเวลาการพักผ่อนเอื้ออำนวยต่อคุณ ดังนั้น เตรียมตัวให้พร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทของคุณมากยิ่งขึ้น

เอกสารที่ใช้ในหลักสูตร:
 

 • ทำความเข้าใจบทบาทของคุณในฐานะผู้ขับขี่มืออาชีพ  
 • ศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรม
 • วิธีการจัดระเบียบงานของคุณ
 • เศรษฐกิจการขนส่ง
 • เวลาทำงานและเครื่องบันทึกความเร็วรถ

ประโยชน์ของหลักสูตร
 

 • ช่วยสร้างภาพพจน์เชิงบวกให้แก่บริษัทและผู้ขับขี่ 
 • เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งและสภาวะของอุตสาหกรรม 
 • สร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นถึงวิธีที่ผู้ขับขี่สามารถช่วยปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัท
 • ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • สร้างสถานการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นและลดความเครียด

รายละเอียดหลักสูตร
 

 • ชั่วโมงสำหรับ CPC
 • วิธีการฝึกอบรม
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร
 • ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับหลักสูตร

กลายเป็นคนที่ขับที่มีความรู้มากยิ่งขึ้น

หากต้องการดูเวลาและสถานที่ของหลักสูตรครั้งถัดไปและต้องการจองที่นั่ง โปรดติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ ทรัคส์ในพื้นที่ของคุณ