Trucks

การขับขี่ที่ปลอดภัย

90% ของอุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ ดังนั้นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจึงสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 

หลักสูตรการขับขี่ที่ปลอดภัยอิงจากความรู้ที่เราได้รับมาเป็นเวลาหลายปีของ Volvo Accident Research Team คุณจะได้เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยง และใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเราอย่างเต็มศักยภาพ และเนื่องจากทุกธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกัน เราจึงสามารถปรับเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

เอกสารที่ใช้ในหลักสูตร:
 

 • สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
 • วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
 • การขับขี่ในสภาพที่ยากลำบาก 

ประโยชน์ของหลักสูตร
 

 • เพิ่มความตระหนักถึงความเสี่ยง 
 • เพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่น 
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและการบาดเจ็บ 
 • ลดความเสี่ยงที่สินค้าและทรัพย์สินจะเสียหาย

รายละเอียดหลักสูตร
 

 • ชั่วโมงสำหรับ CPC
 • วิธีการฝึกอบรม
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร
 • ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับหลักสูตร

กลายเป็นคนที่ขับได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หากต้องการดูเวลาและสถานที่ของหลักสูตรครั้งถัดไปและต้องการจองที่นั่ง โปรดติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ ทรัคส์ในพื้นที่ของคุณ