Trucks

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ขับขี่ (ข้อมูลยานพาหนะ)

ประกาศฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย วอลโว่ กรุ๊ป

วอลโว่ กรุ๊ป อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากคุณเป็นหรือเคยเป็นบุคคล หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่ซื้อหรือเช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยหนึ่งในบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือของวอลโว่ กรุ๊ป ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศของลูกค้า

หากคุณเป็นหรือเคยเป็นบุคคล หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่จำหน่ายหรือให้เช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่หนึ่งในบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือของวอลโว่ กรุ๊ป เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา

หากคุณเป็นหรือเคยเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือผู้ควบคุมเครื่องจักรก่อสร้างที่จำหน่ายหรือผลิตโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งในเครือของวอลโว่ กรุ๊ป เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศสำหรับผู้ขับขี่

หากคุณเป็นหรือเคยทำงานให้กับบริษัทวอลโว่ กรุ๊ป หรือมีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษา เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศของพนักงานหรือที่ปรึกษาของเรา

ข้อมูลประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB และ AB Volvo ("วอลโว่") ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของกลุ่มวอลโว่ ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ที่:

AB Volvo ถึง Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

ข้อมูลยานพาหนะ

 

หากข้อมูลที่มาจากยานพาหนะเชื่อมโยงถึงคุณได้ในฐานะบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างจากยานพาหนะประเภทต่อไปนี้ โปรดทราบว่าวอลโว่ไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่แสดงด้านล่าง

 

พฤติกรรมและประสิทธิภาพของผู้ขับขี่ เช่น รูปแบบการขับ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์และข้อมูลตำแหน่ง การตั้งค่าภาษาของแดชบอร์ด

 

หมายเลขประจำตัวรถ เช่น หมายเลขประจำตัวรถ (รวมถึง VIN และ ID ของแชสซี) หมายเลข IP ที่อยู่ MAC 

 

ข้อมูลประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลรถยนต์ทางเทคนิค ข้อมูลจากส่วนประกอบของรถยนต์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ข้อมูลกำลัง/แรงบิด รหัสความผิดปกติ

 

ข้อมูลการใช้งานยานพาหนะ เช่น การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การเร่งความเร็ว/การชะลอความเร็ว การตั้งค่าแดชบอร์ด การใช้กำลัง/แรงบิด ข้อมูลทางเทคนิคที่สร้างจากเครื่องยนต์ การตรวจจับข้อมูลสภาพถนนและสภาพแวดล้อมพร้อมการประทับเวลา และชั่วโมงการใช้งาน 

 

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพถนน สภาพแวดล้อม

 

พื้นฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล 

ผลประโยชน์อันชอบธรรมของวอลโว่

 

วอลโว่มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิต และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากยานพาหนะที่ปฏิบัติงานในสนามอย่างต่อเนื่องทำให้วอลโว่สามารถพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการได้ ดังนั้น ข้อมูลที่มาจากยานพาหนะจะถูกประมวลผลโดยวอลโว่เพื่อ:

 

  • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ บริการปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 
  • ตรวจสอบคุณภาพ ประเภท และสภาพถนนและเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกของยานพาหนะตามตำแหน่งของยานพาหนะ 
  • แก้ไขปัญหาคุณภาพของยานพาหนะ 
  • ดำเนินการตรวจสอบการวิจัยอุบัติเหตุ 
  • จัดการการรับประกัน
  • จัดการการเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ 
  • ดำเนินการตามสัญญาหรือการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ทำการบำรุงรักษาและวินิจฉัยเชิงรุก 

 

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและการใช้ยานพาหนะของลูกค้า 

 

ข้อมูลที่สร้างขึ้นของยานพาหนะจะถูกประมวลผลโดยวอลโว่ตามผลประโยชน์อันชอบธรรมในการประมวลผลดังกล่าว ผลประโยชน์อันชอบธรรมของวอลโว่ รวมถึงผลประโยชน์ในการจัดการการดำเนินงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านความปลอดภัยและปัญหาการรับประกันและความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ผลประโยชน์อันชอบธรรมของวอลโว่ยังรวมถึงความสนใจในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการตามข้อมูลของฟังก์ชันการทำงานปัจจุบัน 

 

ภาระผูกพันตามกฎหมาย

วอลโว่อาจประมวลผลข้อมูลที่สร้างขึ้นจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะเพื่อให้วอลโว่ปฏิบัติตามข้อบังคับการอนุมัติประเภทใน EU Directive 2007/46/EC และข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วอลโว่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากยานพาหนะทั้งแบบโต้ตอบผ่านเครือข่ายไร้สาย (เช่น ผ่านทางเกตเวย์เทเลเมติกส์) หรือผ่านการใช้เครื่องมือวินิจฉัยเช่น Tech Tool ผ่านสายเคเบิล

โดยปกติแล้ว วอลโว่จะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอกวอลโว่ กรุ๊ป เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยข้อบังคับหรือกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วอลโว่อาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นๆ ของวอลโว่ กรุ๊ป รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วอลโว่อาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทและซัพพลายเออร์ของบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัท และซัพพลายเออร์นอกสหภาพยุโรปเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA)

วอลโว่จะทำให้มั่นใจว่ามีการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อมอบการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่มีการระบุโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น อาจรวมถึงการใช้ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลระหว่าง บริษัท หรือภายนอกตามข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปหรือ EU-US Privacy Shield หรือกลไกอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับหรืออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของวอลโว่

ข้อมูลที่เชื่อมต่อกับยานพาหนะบางรุ่นจะได้รับการประมวลผลตลอดอายุการใช้งานที่คาดไว้ตามประเภทยานพาหนะซึ่งอาจนานถึง 25 ปี

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลจากวอลโว่ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลเกี่ยวกับคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับวอลโว่ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง รวมถึงขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ขอการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณขอให้วอลโว่ทำการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์บางอย่าง และคุณยังมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลโดยอิงตามผลประโยชน์อันชอบธรรม หรือการประมวลผลเพื่อการตลาดทางตรง คุณยังมีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล (ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมรายอื่นๆ) หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่เป็นไปตามความยินยอมหรือภาระผูกพันตามสัญญาและเป็นไปโดยอัตโนมัติ

 

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีไปยังหน่วยงานกำกับดูแล เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้และวิธีการใช้สิทธิ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของวอลโว่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล