Trucks

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตัวแทนซัพพลายเออร์

ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกาศฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย วอลโว่ กรุ๊ป

วอลโว่ กรุ๊ป อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากคุณเป็นหรือเคยเป็นบุคคล หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่ซื้อหรือเช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยหนึ่งในบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือของวอลโว่ กรุ๊ป ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศของลูกค้า 

หากคุณเป็นหรือเคยเป็นบุคคล หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่จำหน่ายหรือให้เช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่หนึ่งในบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือของวอลโว่ กรุ๊ป เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา

หากคุณเป็นหรือเคยเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือผู้ควบคุมเครื่องจักรก่อสร้างที่จำหน่ายหรือผลิตโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งในเครือของวอลโว่ กรุ๊ป เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศสำหรับผู้ขับขี่

หากคุณเป็นหรือเคยทำงานให้กับบริษัทวอลโว่ กรุ๊ป หรือมีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษา เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศของพนักงานหรือที่ปรึกษาของเรา 

ข้อมูลประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB และ AB Volvo ("วอลโว่") ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของกลุ่มวอลโว่ ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ที่:

AB Volvo ถึง Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

 

วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปนี้:

ตัวแทนซัพพลายเออร์ ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลองค์กร เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอที เช่น รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ ตลอดจนข้อมูลและบันทึกเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการด้านไอทีของวอลโว่

หากคุณเป็นผู้ค้าเพียงรายเดียว วอลโว่อาจประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้:

ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือการชำระเงิน รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา เช่น ใบสั่งซื้อ สัญญา และข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณและวอลโว่

 

พื้นฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล

วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยอ้างอิงจาก:

ผลประโยชน์อันชอบธรรม ผลประโยชน์อันชอบธรรมของวอลโว่ รวมถึงผลประโยชน์ในการจัดการการดำเนินงานประจำวันตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อทำสัญญาหรือเพื่อการจัดหาความร่วมมือ ที่คุณหรือนายจ้างของคุณเป็นคู่สัญญาและ/หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนที่จะเข้าร่วมสัญญากับคุณหรือนายจ้างของคุณ เช่น วอลโว่จำเป็นต้องรู้ภาษาที่คุณใช้เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคุณได้อย่างเหมาะสมในกิจกรรมประจำวัน

วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนายจ้างของคุณและจัดการความสัมพันธ์ของวอลโว่กับซัพพลายเออร์ เพื่อทำสัญญาที่คุณหรือนายจ้างของคุณเป็นคู่สัญญาและ / หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนที่จะทำสัญญากับคุณหรือนายจ้างของคุณ

หากคุณเป็นผู้ค้าเพียงรายเดียว วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลทางการเงินเพื่อให้คุณได้รับเงิน

จากตัวคุณเองหรือนายจ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการเป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้วอลโว่สามารถโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจได้ การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลจะขัดขวางการจัดการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณหรือนายจ้างของคุณคาดหวังจากวอลโว่ 

โดยปกติแล้ว วอลโว่จะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอกวอลโว่ กรุ๊ป เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยข้อบังคับหรือกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วอลโว่อาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นๆ ของวอลโว่ กรุ๊ป รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) นอกจากนี้หากจำเป็น หากมีความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วอลโว่อาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทและซัพพลายเออร์ของบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัท และซัพพลายเออร์นอกสหภาพยุโรปเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) วอลโว่จะทำให้มั่นใจว่ามีการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อมอบการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่มีการระบุโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น อาจรวมถึงการใช้ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลระหว่าง บริษัท หรือภายนอกตามข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปหรือ EU-US Privacy Shield หรือกลไกอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับหรืออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของวอลโว่

วอลโว่ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือตามสัญญา โดยนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาตามสัญญา การรับประกัน หรือข้อกำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และไม่นานเกินกว่าความจำเป็นของวอลโว่ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลจากวอลโว่ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลเกี่ยวกับคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับวอลโว่ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง รวมถึงขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ขอการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณขอให้วอลโว่ทำการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์บางอย่าง และคุณยังมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลโดยอิงตามผลประโยชน์อันชอบธรรม หรือการประมวลผลเพื่อการตลาดทางตรง คุณยังมีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล (ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมรายอื่นๆ) หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่เป็นไปตามความยินยอมหรือภาระผูกพันตามสัญญาและเป็นไปโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีไปยังหน่วยงานกำกับดูแล เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้และวิธีการใช้สิทธิ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของวอลโว่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล